Sedert 01.01.2010 heeft JCI Tienen met spijt in het hart opgehouden te bestaan. De website blijft met de oude content toegankelijk via deze link.